High temperature corrosion of the cobalt base clad layers - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

High temperature corrosion of the cobalt base clad layers

Abstrakt

Napawane warstwy wykonane ze stopu kobaltu poddano utlenianiu w temperaturach 650 stopni C i 750 stopni C oraz korozji w spalinach. Proces utleniania był prowadzony 2 sposobami, izotermicznie przez 100 godzin i cyklicznie pzez 200 godzin. Korozja w spalinach przebiegała cyklicznie przez 200 godzin w temperaturze 650stopni C. Warstwy napawano metodą laserową i plazmową (PTA). Badano stabilność termiczną procesu utleniania warstw w różnych temperaturach i środowiskach. Wykazano, że korozja w spalinach powoduje mniejsze zniszczenia warstw niż utlenianie. Badane warstwy wykazały dobrą odporność korozyjną w obu środowiskach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Advances in Materials Science nr 7, strony 0 - 0,
ISSN: 1730-2439
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Smoleńska H.: High temperature corrosion of the cobalt base clad layers// Advances in Materials Science. -Vol. 7., nr. nr 2=12 (2007), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi