High voltage protective assembly. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

High voltage protective assembly.

Abstrakt

W referacie opisano zestaw zabezpieczeniowy, składający się z bezpiecznika i ogranicznika przepięć, przeznaczony dla napowietrznych słupowych stacji transformatorowych średnich napięć. Zastosowany warystorowy ogranicznik przepięć spełnia jednocześnie rolę wspornika dla bezpiecznika gazowydmuchowego. W referacie przedstawiono budowę, podstawowe parametry, przykłady zastosowania oraz wyniki badań zwarciowych zestawu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Proceedings.ICEFA Seven International Conference on Electrical Fuses and Their Applications. strony 39 - 244
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kacprzak B., Partyka R., Żyborski J., Dobke K., Bednarski H.: High voltage protective assembly.// Proceedings.ICEFA Seven International Conference on Electrical Fuses and Their Applications./ Gdańsk: Gdań. Univ. Tech., 2003, s.39-244
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi