High yield expression and single step purification of Toxoplasma gondii SAG1, GRA1, GRA7 antigens in Escherichia coli. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

High yield expression and single step purification of Toxoplasma gondii SAG1, GRA1, GRA7 antigens in Escherichia coli.

Abstrakt

Praca przedstawia metodę uzyskiwania antygenów rekombinowanych Toxoplasmagondii o wysokiej czystości, które można zastosować w immunodiagnostyce. Antygeny T. gondii eksprymowane w komórkach E. coli zawierały polihistydynowedomeny fuzyjne na końcu N i C białka. Pozwalało to na jednoetapowe oczyszczanie białek metodą chromatografii metalopowinowactwa na złożu Ni2+ -IDA-Sepharose. Immunoreaktywność antygenów rekombinowanych testowano w teście immunoenzymatycznym ELISA w celu oszacowania ich przydatności w serodiagnostyce toksoplazmozy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
PROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION nr 27, strony 150 - 157,
ISSN: 1046-5928
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Hiszczyńska-Sawicka E., Brillowska-Dąbrowska A., Dąbrowski S., Pietkiewicz H., Myjak P., Kur J.: High yield expression and single step purification of Toxoplasma gondii SAG1, GRA1, GRA7 antigens in Escherichia coli. // PROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION. -Vol. 27., (2003), s.150-157
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi