Historia budowy i reaktywacji Kolei Kokoszkowskiej w postaci Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Historia budowy i reaktywacji Kolei Kokoszkowskiej w postaci Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

Abstrakt

W artykule została przedstawiona historia budowy Kolei Kokoszkowskiej (otwarcie w 1914 r. i zburzenie w 1945 r.), jej znaczenie dla powiązań przestrzennych Wolnego Miasta Gdańsk i polskich Kaszub, próba jej reaktywacji w związku z rozwojem aglomeracji trójmiejskiej w II połowie XX wieku i ostatecznie budowa po jej śladzie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na początku XXI wieku. W artykule poruszono zagadnienia związane ze sporami politycznymi samorządowców lokalnych i wojewódzkich, dyskusjami środowisk transportowych i konserwatorskich oraz lokalnej społeczności. Opisano pozytywne i negatywne skutki przestrzenne, organizacyjne i społeczne, wynikłe z przyjętych kompromisów dla zrealizowanej linii. Przedstawiono również planowane zamierzenia inwestycyjne w ramach rozbudowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM).

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 188 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (Muzeum w Rybniku 2017)

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Państwo wobec kolei żelaznych w Polsce strony 414 - 430
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Załuski D., Rzepnicka S.: Historia budowy i reaktywacji Kolei Kokoszkowskiej w postaci Pomorskiej Kolei Metropolitalnej// Państwo wobec kolei żelaznych/ ed. Michała Kapias, Dawid Keller Rybnik: Muzeum w Rybniku, 2017, s.414-430
Bibliografia: test
 1. M. Szymajda, Jak rozwinie się trójmiejska kolej aglomeracyjna?, "Rynek Kolejowy" 2016, nr 12.
 2. Z. Zuziak, Strategie rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej, Kraków 1998, s. 42-45;
 3. B. Ri- chards, Future Transport in Cities, London 2001, s. 45. Standardowe umeblowanie przystanków PKM -ławka i oparcie dla oczekujących (fot. D. Za- łuski) otwiera się w nowej karcie
 4. Standardowy punkt monitorujący, informacyj- ny i alarmowy na przystanku PKM (fot. D. Za- łuski) otwiera się w nowej karcie
 5. Schody ze standardowymi pochwytami dla doro- słych i dzieci oraz szyną dla rowerzystów (fot. otwiera się w nowej karcie
 6. D. Załuski) otwiera się w nowej karcie
 7. Przystanek Gdańsk Brętowo integrujący linie autobusowe, tramwajowe, kolejowe, ciągi piesze i ro we rowe (fot. D. Załuski) otwiera się w nowej karcie
 8. Standardowe zagospodarowanie przystanku PKM -Gdańsk Jasień (fot. D. Załuski) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-138_pl.htm; 22.05.2017. http://www.airport.gdynia.pl/aktualnosci/komunikat-zarzadu-spolki; 22.05.2017. http://www.pkm-sa.pl/glowna/aktualnosci/umowa-na-budowe-przystankow-pkm-gdynia-kar- winy-i-gdynia-stadion-podpisana; 22.05.2017.
 9. Jursz H., Koleją z Wrzeszcza na Kaszuby, Gdańsk 2013. otwiera się w nowej karcie
 10. Lewandowski S., Gdyńskie przystanki będą gotowe w połowie 2017 roku, "Pomorskie. Magazyn Samorządu Województwa Pomorskiego" 2016, nr 4.
 11. Lewiński L., Historia linii kolejowej Gdańsk Wrzeszcz -Stara Piła, "Świat Kolei" 2001, nr 2.
 12. Lewiński L., W 15 minut do Kartuz, "30 dni" 1999, nr 7, http://www.tomek.strony.ug.edu. pl/15minut.htm, 3.02.2017. Pomorska kolej Metropolitalna, red. T. Konopacki, Gdańsk 2015.
 13. Richards B., Future Transport in Cities, London 2001. otwiera się w nowej karcie
 14. Szymajda M., Jak rozwinie się trójmiejska kolej aglomeracyjna?, "Rynek Kolejowy" 2016, nr 12. Znaczenie kolei dla dziejów polski. Studia z dziejów kolejnictwa, red. D. Keller, Rybnik 2012. Zuziak Z., Strategie rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej, Kraków 1998.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 69 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi