Holistyczne zarządzanie obiektami zdegradowanymi na obszarach miejskich na przykładzie bazy paliw w Gdańsku Nowym Porcie. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Holistyczne zarządzanie obiektami zdegradowanymi na obszarach miejskich na przykładzie bazy paliw w Gdańsku Nowym Porcie.

Abstrakt

Rosnąca liczba zdegradowanych obiektów na terenach miejskich stanowi istotny problem większości miast europejskich. Obecność tego rodzaju obiektów w strukturze miasta wiąże się z licznymi problemami o charakterze ekonomicznym, urbanistycznym i społecznym, a często powodują również zanieczyszczenie środowiska i obniżenie walorów krajobrazowych. Skuteczne zagospodarowanie takich obiektów umożliwia wdrożenie holistycznej rewitalizacji, która ma na celu osiągnięcie największych możliwych zysków i korzyści przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju oraz poszanowania społeczności lokalnej. Do jej istotnych elementów należą cykl użytkowania terenu oraz zastosowanie odpowiednich połączeń technologii (tzw. pociągów technologicznych), a także opracowanie systemu monitoringu efektów (tzw. wskaźników sukcesu). Celem niniejszej pracy jest przedstawienie koncepcji holistycznej rewitalizacji zdegradowanego obiektu na przykładzie bazy paliw w Gdańsku-Nowym Porcie. Szczegółowa analiza położenia obiektu i zasobów terenu, na którym się znajduje, a także określenie rodzaju produktów i usług, których brakuje w najbliższej okolicy pozwoliła na określenie potencjału obiektu oraz kierunku jego dalszego przekształcenia. W ramach koncepcji rewitalizacji zaproponowano odpowiednie pociągi technologiczne umożliwiające rozwiązanie problemów środowiskowych związanych z działalnością bazy paliw oraz obecnością pozostałości infrastruktury, przy uwzględnieniu zapotrzebowania sąsiednich dzielnic. Dla przyjętych pociągów technologicznych zaproponowano także przykładowy system wskaźników sukcesu do monitoringu efektów rewitalizacji. W koncepcji zagospodarowania terenu uwzględniono kwestie techniczne, środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Stanowi ona przykład innowacyjnego i zrównoważonego rozwiązywania problemów, które często napotyka rewitalizacja zdegradowanych obiektów.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Wybrane Interdyscyplinarne Zagadnienia Budownictwa strony 171 - 184
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Gumuła-Kawęcka A., Malina G.: Holistyczne zarządzanie obiektami zdegradowanymi na obszarach miejskich na przykładzie bazy paliw w Gdańsku Nowym Porcie.// Wybrane Interdyscyplinarne Zagadnienia Budownictwa/ ed. Roman Nagórski Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015, s.171-184
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi