Homonimika rosyjska jako przedmiot zainteresowania polskich leksykologów i leksykografów. Na marginesie najnowszych prac Jerzego Kaliszana [Russian homonymy as an object of interest of Polish lexicologists and lexicographers on the newest works of Jerzy Kaliszan] - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Homonimika rosyjska jako przedmiot zainteresowania polskich leksykologów i leksykografów. Na marginesie najnowszych prac Jerzego Kaliszana [Russian homonymy as an object of interest of Polish lexicologists and lexicographers on the newest works of Jerzy Kaliszan]

Abstrakt

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
Publikacja w czasopiśmie
Opublikowano w:
Studia Rossica Posnaniensia nr 43, strony 327 - 339,
ISSN: 0081-6884
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Katarzyna Wojan, Homonimika rosyjska jako przedmiot zainteresowania polskich leksykologów i leksykografów. Na marginesie najnowszych prac Jerzego Kaliszana [Russian homonymy as an object of interest of Polish lexicologists and lexicographers on the newest works of Jerzy Kaliszan], „Studia Rossica Posnaniensia” 2018, t. 43, s. 327-339, ISSN 0081-6884
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 1 razy

Meta Tagi