Hormony płciowe w środowisku - zagrożenia jakie niosą ze sobą - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hormony płciowe w środowisku - zagrożenia jakie niosą ze sobą

Abstrakt

Spośród dużej ilości i różnorodności związków chemicznych dostających się do środowiska coraz większą uwagę i szczególne zainteresowanie poświęca się związkom endokrynnym (ang. Endocrine Disrupting Coumpounds - EDCs). Wśród związków endokrynnych to estrogeny zarówno naturalne jak i syntetyczne zostały wskazane i opisane jako związki niosące ze sobą największy potencjał aktywności estrogennej. Jednym z głównych źródeł estrogenów i androgenów obecnych w środowisku wodnym są metabolity leków stosowanych w doustnej terapii hormonalnej (antykoncepcyjnej) kobiet, które wraz ze ściekami komunalnymi mogą przedostawać się do wód powierzchniowych. Związki te odpowiedzialne są za feminizację, bezpłodność, oraz hermafrodytyzm u organizmów zamieszkujących akweny wodne. W organizmie człowieka, głównie mężczyzn również wywołują niekorzystne zmiany, takie jak: powiększenie piersi, utrata płodności oraz wzrost zachorowalności na nowotwór jąder.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 52 - 57,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Kozłowska-Tylingo K., Namieśnik J.: Hormony płciowe w środowisku - zagrożenia jakie niosą ze sobą // Analityka : nauka i praktyka. -., nr. nr 1 (2009), s.52-57
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 132 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi