HPLC-DAD in identification and quantification of selected coumarins in crude extracts from plant cultures of Ammi majus and Ruta graveolens. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

HPLC-DAD in identification and quantification of selected coumarins in crude extracts from plant cultures of Ammi majus and Ruta graveolens.

Abstrakt

W pracy opisano wyniki badań nad opracowaniem metody rozdzielania, identyfikacji i oznaczania wybranych kumaryn i funarokumaryn w surowych ekstraktach roślinnych z Ammi majus i Ruta graveolens hodowanych pojedynczo lub w kokulturach. Zbadano przydatność trzech głównych składników eluentu, stosowanych w układach faz odwróconych i różnych programów elucji: woda- acetonitryl(ACN)- metanol (MeOH)- tetrahydrofuran (THF). W optymalnej metodzie analitycznej zastosowano kolumnę Lichrospher RP-18 5 mikrometrów oraz gradient elucji THF-H2O-MeOH oraz detektor z matrycą fotodiodową (DAD). Porównanie widm absorpcyjnych w zakresie UV oraz sprawdzanie tzw. czystości pików z wykorzystaniem detektora DAD było konieczne do identyfikacji oznaczanych substancji.

Autorzy (7)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE nr 26, strony 1287 - 1291,
ISSN: 1615-9306
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kamiński M. A., KARTANOWICZ R., Kamiński M., Królicka A., Sidwa-Gorycka M., Łojkowska E., GORZEŃ W.: HPLC-DAD in identification and quantification of selected coumarins in crude extracts from plant cultures of Ammi majus and Ruta graveolens.// JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE. -Vol. 26., (2003), s.1287-1291
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi