Human capital an analysis for firms from Wielkopolska and Pomorze - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Human capital an analysis for firms from Wielkopolska and Pomorze

Abstrakt

Rozdział analizuje zasoby ludzkie w Wielkopolsce oraz na Pomorzu, na podstawie danych statystycznych oraz badań empirycznych przeprowadzonych w tych dwóch regionach. Przebadano i opisano zasoby ludzkie w oparciu o liczbę i jakość pracowników w badanych firmach oraz zmiany obu wielkości jakie zaszły w nich w ostatnich latach. Analiza ta jest częścią składową miernika opracowanego przez zespół badawczy, pozwalającego zmierzyć tkankę przedsiębiorczości w obu badanych regionach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Entrepreneurial tissue and regional economy : case studies of selected Polish and Spanish regions strony 184 - 205
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Wasilczuk J.: Human capital an analysis for firms from Wielkopolska and Pomorze// Entrepreneurial tissue and regional economy : case studies of selected Polish and Spanish regions/ ed. ed. by Marek Rekowski ; Poznań University of Economics. Poznań: The Poznan University of Economics Publishing House, 2008, s.184-205
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 42 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi