Human hip joint lubrication for permeable cartilage - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Human hip joint lubrication for permeable cartilage

Abstrakt

Praca przedstawia pewien model obliczeń wartości sił tarcia zapisany w ortogonalnych sferycznych i innych krzywoliniowych układach współrzędnych dla hydrodynamicznego, niesymetrycznego przepływu cieczy synowialnej o własnościach nienewtonowskich i zmiennej lepkości w szczelinie stawu biodrowego człowieka z uwzględnieniem zmian losowych. Według informacji autora tak przedstawiony model nie był do tej pory rozpatrywany w pracach naukowych w problemach niestacjonarnego smarowania stawów człowieka. W pracy zostały zastosowane warunki brzegowe Beaversa dla przepływu cieczy synowialnej w szczelinie stawu biodrowego człowieka z uwzględnieniem miękkiej, porowatej chrząstki stawowej. Warunki Beaversa w nowym zastosowaniu pozwalają uwzględnić dodatkową wartość prędkości stycznej na powierzchni chrząstki w trakcie smarowania. Ta wartość prędkości ma istotny wpływ na powstające siły tarcia w trakcie smarowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
SCIENTIFIC PROBLEMS OF MACHINES OPERATION AND MAINTENANCE nr 41, strony 213 - 221,
ISSN: 0137-5474
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Wierzcholski K.: Human hip joint lubrication for permeable cartilage// ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN. -Vol. 41., nr. z. 2(146) (2006), s.213-221
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi