Hydraulic Conditions of Flood Wave Propagation in the Valley of the Narew River after the Siemianówka Dam Overtopping Failure - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hydraulic Conditions of Flood Wave Propagation in the Valley of the Narew River after the Siemianówka Dam Overtopping Failure

Abstrakt

W pracy przedstawiono prognozę propagacji fali powodziowej w dolinie rzeki Narwi wywołanej potencjalną przelaniem się wody przez koronę zapory Siemianówka. Do modelowania hydrodynamiki przepływu powodziowego wykorzystano model jednowymiarowy w formie równań de Saint-Venanta. Opisano również mechanizm powstawania rozmycia w ziemnej zaporze zbiornika i przedstawiono model tworzenia się wyrwy w korpusie zapory. Wykonane obliczenia umożliwiły oszacowanie podstawowych parametrów awaryjnej fali powodziowej, w tym maksymalnych rzędnych zwierciadła wody w dolinie, prędkości przepływu, a także tempa przemieszczenia się frontu fali po dnie doliny.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Opublikowano w:
GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences strony 123 - 136,
ISSN: 2190-5193
Tytuł wydania:
Modelling of Hydrological Processes in the Narew Catchment strony 123 - 136
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Kubrak J., Szydłowski M., Mirosław-Świątek D.: Hydraulic Conditions of Flood Wave Propagation in the Valley of the Narew River after the Siemianówka Dam Overtopping Failure// Modelling of Hydrological Processes in the Narew Catchment/ ed. eds. D. Mirosław-Świątek, T. Okruszko. Berlin: Springer, 2011, s.123-136
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1007/978-3-642-19059-9_8
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi