Hydraulic drive and control of the equipment of the small fishing cutter. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hydraulic drive and control of the equipment of the small fishing cutter.

Abstrakt

Przedstawiono uwarunkowania i założenia techniczne oraz zaprojektowany i zrealizowany układ napędu i sterowania hydraulicznego urządzeń małego kutra rybackiego KR10. Pewna zmiana układu zrealizowanego wynikała z konieczności dostosowania go do tymczasowo zastosowanych urządzeń połowowych, odmiennych niż przewidywał projekt. Przedstawiono także informacje o wynikach prób morskich i dwumiesięcznego okresu eksploatacji w różnych, także bardzo trudnych warunkach morskich.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Marine Technology Transactions. Technika Morska strony 13 - 13,
ISSN: 1230-2341
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Dymarski C.: Hydraulic drive and control of the equipment of the small fishing cutter. // Marine Technology Transactions. Technika Morska. -., (2002), s.13-13
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi