Hydraulika do poćwiczenia. Przepływy w przewodach ciśnieniowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hydraulika do poćwiczenia. Przepływy w przewodach ciśnieniowych

Abstrakt

Książka dedykowana jest Studentkom i Studentom Inżynierii Środowiska, którzy realizując kurs Hydrauliki przygotowują się do praktycznego stosowania praw rządzących mechaniką ciśnieniowych przepływów cieczy do rozwiązywania problemów szeroko pojętej inżynierii sanitarnej, omawianych w późniejszym toku studiów w ramach przedmiotów specjalistycznych. W opracowaniu zaprezentowano szereg przykładów zadań obliczeniowych dla poszczególnych rodzajów zagadnień, objętych pojęciem przepływu ciśnieniowego jako kategorią nadrzędną, z krótkim wstępem teoretycznym i tokiem ich rozwiązania. Dodatkowo zaproponowano ponad dziewięćdziesiąt zadań i problemów do samodzielnej analizy. Część zadań ma charakter tradycyjny, podczas gdy niektóre mają formę pytań i problemów stanowiących pretekst do dyskusji na tematy związane z hydrauliką przepływów ciśnieniowych. Książka, w założeniu autorki, z jednej strony stanowi podręcznik do zajęć w ramach kursu hydrauliki, ale z drugiej strony (tej bardziej istotnej) – ma pomóc Czytelnikom zrozumieć podstawowe prawa rządzące przepływem cieczy w ciśnieniowych systemach sanitarnych i wynikające z tych praw konsekwencje praktyczne. Ma także zachęcić Studentów do podejmowania aktywnych prób rozwiązywania zadań, prowadzenia własnych analiz, krytycznej oceny uzyskiwanych rozwiązań, stawiania inżynierskich pytań i poszukiwania odpowiedzi – samodzielnie i we współpracy z prowadzącym zajęcia.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Weinerowska-Bords K.: Hydraulika do poćwiczenia. Przepływy w przewodach ciśnieniowych. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2018.100 s. ISBN 978-83-7348-732-1
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 55 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi