Hydrodynamic model experiments with pod propulsors. Oceanic Eng. Intern.**2001 vol. 5 nr 2 s. 95-103, 15 rys. bibliogr. 6 poz. Hydrodynamiczne badania modelowe pędników azymutalnych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hydrodynamic model experiments with pod propulsors. Oceanic Eng. Intern.**2001 vol. 5 nr 2 s. 95-103, 15 rys. bibliogr. 6 poz. Hydrodynamiczne badania modelowe pędników azymutalnych.

Abstrakt

Praca przedstawia badania modelowe trzech wariantów pędnika azymutalnego.Celem badań było zmierzenie charakterystyk hydrodynamicznych pędników w za-leżności od parametrów pracy oraz przeprowadzenie obserwacji kawitacji.

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Szantyr J.: Hydrodynamic model experiments with pod propulsors. Oceanic Eng. Intern.**2001 vol. 5 nr 2 s. 95-103, 15 rys. bibliogr. 6 poz. Hydrodynamiczne badania modelowe pędników azymutalnych.// . -., (2002),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi