Hydrodynamical loads on a floating dock towed in sea conditions - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hydrodynamical loads on a floating dock towed in sea conditions

Abstrakt

Przedstawiono i analizowano charakterystyki amplitudowe (RAO) oraz prognozy krótko i długoterminowe hydrodynamicznych reakcji doku pływającego holowanego w warunkach morskich na akwenach Bałtyku i Morza Północnego. Przedmiotem badań były: nurzania i kołysania wzdłużne, ciśnienia dynamiczne indukowane w różnych częściach dna doku, pionowy moment gnący i opór doku holowanego na falach czołowych. Charakterystyki RAO rozpatrywanych reakcji wyznaczane były w drodze badań modelowych lub/i rachunkowo przy użyciu programu komputerowego opartego na teorii paskowej. Wskazano na rozbieżności tak otrzymywanych wartości tych charakterystyk i wartości prognoz odpowiednich reakcji, wyznaczanych na ich podstawie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Stasiak J.: Hydrodynamical loads on a floating dock towed in sea conditions// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi