Hydrodynamics and heat transfer in bubbly flow in the turbulent boundarylayer - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hydrodynamics and heat transfer in bubbly flow in the turbulent boundarylayer

Abstrakt

W pracy przedstawiono oryginalne podejście do modelowania przepływu pęcherzykowego w warstwie przyściennej i w kanale. Podejście oparte jest na sumowaniu energii dyssypacji pochodzącej od przepływu ścinającego w kanale oraz dyssypacji pochodzącej od obecności pęcherzyków. W wyniku otrzymuje się naprężenia styczne ekwiwalentnego przepływu jednofazowego. Zaproponowano własne podejście do modelowania stopnia zapełnienia opisane równaniem różniczkowym opisującym prędkość poprzeczną migracji pęcherzyków oraz równaniem dyfuzji pęcherzyków. Ponadto zaproponowano sposób włączenia do obliczeń sił wyporu, które wynikają z obecności pęcherzyków. Porównano rozkłady prędkości uzyskane przy pomocy proponowanego modelu z danymi eksperymentalnymi dotyczącymi przepływu turbulentnego zarówno w warstwie przyściennej jak i w kanale przy małej zawartości fazy parowej. Uzyskano dobrą zgodność jakościową i ilościową. Dodatkowo, rozwiązano równanie energii, w którym wykorzystano opisany powyżej profil prędkości. Podano także charakterystyki integralne modelu, czyli współczynnik oporu przepływu dwufazowego oraz współczynnik przejmowania ciepła.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER nr 46, wydanie 2, strony 207 - 220,
ISSN: 0017-9310
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Mikielewicz D.: Hydrodynamics and heat transfer in bubbly flow in the turbulent boundarylayer// INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER. -Vol. 46., iss. 2 (2002), s.207-220
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi