Hydrodynamika reaktora airlift z odwrotną warstwą fluidalną a szybkość wnikania tlenu. VII Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hydrodynamika reaktora airlift z odwrotną warstwą fluidalną a szybkość wnikania tlenu. VII Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych.

Abstrakt

Generowano odwrotną warstwę fluidalną w strefie opadania reaktora airlift z zewnętrzną cyrkulacją. Stwierdzono, że wnikanie tlenu zachodzi wyłącznie w strefie wznoszenia reaktora airlift, a średni dla reaktora współczynnik wnikania tlenu pozostaje niezależny od stężenia ciała stałego w strefie opadania. Stwierdzono, że dla tego samego stężenia ciała stałego stosunek współczynników wnikania tlenu w badanym reaktorze i zawiesinowym reaktorze airlift, jest zawsze wyższy od jedności.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Aparatura Chemiczna strony 93 - 94,
ISSN: 0368-0827
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kawalec-Pietrenko B., Matczak B.: Hydrodynamika reaktora airlift z odwrotną warstwą fluidalną a szybkość wnikania tlenu. VII Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych. // Inżynieria i Aparatura Chemiczna. -., nr. 5 spec. (2003), s.93-94
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi