Hydrogen assisted cracking of high-strength weldable steel in sea-water. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hydrogen assisted cracking of high-strength weldable steel in sea-water.

Abstrakt

Oceniono niszczenie wodorowe stali o wysokiej wytrzymałości i jej złączy spawanych przy różnych rodzajach obciążenia w wodzie morskiej. Przeprowadzono próby rozciągania z małą prędkością odkształcenia i zmęczenia niskocyklowego w wodzie morskiej przy polaryzacji katodowej. Badano stal gatunku 17HMBVA o minimalnej granicy plasyczności 690 MPa oraz jej złącza spawane automatycznie łukiem krytym i ręcznie łukowo elektrodą otuloną.

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Ćwiek J.: Hydrogen assisted cracking of high-strength weldable steel in sea-water.// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 55 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi