Hydrogen assisted cracking of high-strength weldable steels in sea-water. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hydrogen assisted cracking of high-strength weldable steels in sea-water.

Abstrakt

Oceniono niszczenie wodorowe stalio wysokiej wytrzymałości i ich złączy spawanych przy różnych rodzajach obciążenia w wodzie morskiej. Prowadzono próby rozcią gania z małą prędkością odkształcenia i zmęczenia niskocyklowego w wodzie morskiej przy polaryzacji katodowej. Badano dwa gatunki stali o minimalnej granicy plastyczności 690 MPa, oraz jej złącza spawane automatycznie łukiem krytym i ręcznie łukowo elektrodą otuloną. Dla prób wolnego rozciągania zastosowano szybkość odkształcenia 10-6 s-1. Względne wartości energii zniszczenia, wydłużenia, przewężenia i wytrzymałości na rozciąganie przyjęto jako mierniki niszczenia wodorowego. próby zmęczenia przeprowadzono dla warunków jednoosiowego rozciągania przy kontroli odkształcenia (R=0, amplituda odkształcenia= 0,2-8% z częstotliwością 0,1 Hz. zmniejszenie czasu do zniszczenia przyjęto jako miarę niszczenia wodorowego. Charakter przełomów próbek po testach oceniono na skaningowym mikroskopie elektronowym.

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Ćwiek J.: Hydrogen assisted cracking of high-strength weldable steels in sea-water.// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi