Hydrogen charging of nitrided steel in acid solution - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hydrogen charging of nitrided steel in acid solution

Abstrakt

Konstrukcyjną stal, azotowaną w wyładowaniu jarzeniowym w mieszaninie gazów o różnej zawartości N2, H2 i Ar, poddawano katodowemu nawodorowaniu w kwaśnym roztworze, imitującym przepracowany olej maszynowy. W pomiarach szybkości przenikania wodoru i ekstrakcji próżniowej określano wpływ azotowanych warstw, odpowiednio, na transport wodoru i na jego nieodwracalne pułapkowanie. W obecności niezdefektowanej warstwy kompaktowych azotków nie stwierdzono przenikania wodoru przez stal w warunkach eksperymentu. Absorbowany wodór był kumulowany w tej warstwie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Nikiforow K., Ćwiek J., Łunarska E.: Hydrogen charging of nitrided steel in acid solution// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi