Hydrogen degradation of 26H2MF and 34HNM steels used in ship engines. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hydrogen degradation of 26H2MF and 34HNM steels used in ship engines.

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań podatności stali 26H2MF i 34HNM na niszczenie wodorowe, uzyskane po badaniach w roztworze kwasu siarkowego przy równoczesnej polaryzacji katodowej. Wykazano, że skład i obróbka cieplna stali mają wpływ na ich podatność. Efejkt ten przypisano różnej zdolności pułapkowania wodoru przez stale.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Zieliński A., Łunarska E., Michalak P., Serbiński W.: Hydrogen degradation of 26H2MF and 34HNM steels used in ship engines.// . -., (2004), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi