Hydrogen degradation of high strength low alloyed steels. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hydrogen degradation of high strength low alloyed steels.

Abstrakt

Badano wpływ polaryzacji katodowej na własności stali węglowej, stali o podwyższonej i wysokiej wytrzymałości metodą stałego powolnego odkształcania.Stwierdzono, że stopień kruchości wodorowej każdej z badanych stali zależał od stężenia wodoru dyfuzyjnego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY nr 133, strony 230 - 235,
ISSN: 0924-0136
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Domżalicki P., Zieliński A.: Hydrogen degradation of high strength low alloyed steels. // JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY. -Vol. 133., (2003), s.230-235
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi