Hydrogen delayed cracking of high-strength 14hnmbcu steel in seawater - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hydrogen delayed cracking of high-strength 14hnmbcu steel in seawater

Abstrakt

Oceniano podatność na niszczenie wodorowe stali o wysokiej wytrzymałości i jej połączeń spawanych przy stałym obciążeniu w wodzie morskiej. Badania przeprowadzono na próbkach okrągłych z karbem w środowisku wody morskiej przy potencjale korozyjnym oraz przy polaryzacji katodowej. Badano stal gatunku 14HNMBCu o minimalnej granicy plastyczności 690 MPa oraz jej połączenia spawane automatycznie łukiem krytym i ręcznie łukowo elektrodą otuloną. Obecność lub brak opóźnionych pęknięć próbek przyjęto za miarę odporności na niszczenie wodorowe. Charakter przełomów badano na skaningowym mikroskopie elektronowym.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Ćwiek J.: Hydrogen delayed cracking of high-strength 14hnmbcu steel in seawater// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi