Hydrogen delayed cracking of high-strength weldable steels - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hydrogen delayed cracking of high-strength weldable steels

Abstrakt

Oceniano podatność na niszczenie wodorowe stali 14HNMBCu o wysokiej wytrzymałości i jej połączeń spawanych przy obciążeniu stałym w wodzie morskiej. Badania przeprowadzono w powietrzu, oraz w środowisku wody morskiej przy potencjale korozyjnym i przy polaryzacji katodowej. Obecność lub brak opóźnionych pęknięć próbek z karbem przyjęto za miarę odporności na niszczenie wodorowe przy stałym obciążeniu.

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Ćwiek J.: Hydrogen delayed cracking of high-strength weldable steels// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi