Hydrophilic domain II of Escherichia coli Dr fimbriae facilitates cell invasion - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hydrophilic domain II of Escherichia coli Dr fimbriae facilitates cell invasion

Abstrakt

Stosując techniki mutagenezy ukierunkowanej oraz mikroskopii elektronowej stwierdzono, że hydrofilowa domena II białka podjednostkowego DraE fimbrii jest odpowiedzialna za inwazję komórki. Otrzymane wyniki są zgodne z interpretacją, że fenotypy fimbrii Dr wiązania i inwazji komórki HeLa mogą być oddzielone.

Cytowania

  • 2 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 2 4

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Das M., Hart-Van Tassell A., Urvill P., Lea S., Pettigrew D., Anderson K., Samet A., Kur J., Matthews S., Nowicki S., Popov V., Goluszko P., Nowicki B.: Hydrophilic domain II of Escherichia coli Dr fimbriae facilitates cell invasion// . -., (2005),
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1128/iai.73.9.6119-6126.2005
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi