<i>catena</i>-Poly[[[bis(thiourea-κS)cadmium]-di-μ-thiocyanato-κ<sup>2</sup>N:S;κ<sup>2</sup>S:N] dihydrate] - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

<i>catena</i>-Poly[[[bis(thiourea-κS)cadmium]-di-μ-thiocyanato-κ<sup>2</sup>N:S;κ<sup>2</sup>S:N] dihydrate]

Abstrakt

Tytułowy związek tworzy jednowymiarowy łańcuch na skutek występowania mostkujących grup SCN pomiędzy atomami kadmu. Atomy kadmu obsadzają krystalograficzne środki symetrii i są koordynowane oktaedrycznie (zdeformowany oktaedr) przez 2 atomy S i 2 atomy N z mostkujących ligandow SCN oraz przez 2 atomy S z dwóch cząsteczek tiomocznika. Upakowanie jest wspomagane przez dodatkowe wiązania międzycząsteczkowe OH...S, NH...O i NH...N. Dwie cząsteczki wody solwatacyjnej przypadają na jeden monomer kompleksu.

Cytowania

  • 3

    CrossRef

  • 3

    Web of Science

  • 3

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE nr 68, strony 1051 - 1052,
ISSN: 1600-5368
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Mietlarek-Kropidłowska A., Chojnacki J.: <i>catena</i>-Poly[[[bis(thiourea-κS)cadmium]-di-μ-thiocyanato-κ<sup>2</sup>N:S;κ<sup>2</sup>S:N] dihydrate]// ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE. -Vol. 68, nr. part 8 (2012), s.1051-1052
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1107/s1600536812030267
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 42 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi