i nstyt U Instytucjonalny kontekst intencji rozwojowych przedsiębiorstw na Pomorzu : Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście regionalnym i sektorowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

i nstyt U Instytucjonalny kontekst intencji rozwojowych przedsiębiorstw na Pomorzu : Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście regionalnym i sektorowym

Abstrakt

Literatura dotycząca wzrostu małych firm podkreśla wagę kontekstu instytucjonalnego w tworzeniu warunków ich wzrostu. Mówiąc o instytucjach należy odróżniać zarówno aspekt obiektywny jak i subiektywny. Artykuł porusza oba aspekty: jakość instytucji jak i ich postrzeganie przez przedsiębiorców. Ten drugi aspekt został opisany w oparciu o wyniki badań Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego. W konkluzji zawarto wniosek iż postrzeganie instytucji nie wpływa na intencje wzrostu.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekonomiczne Problemy Usług wydanie 715(91), strony 173 - 183,
ISSN: 1640-6818
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Wasilczuk J.: i nstyt U Instytucjonalny kontekst intencji rozwojowych przedsiębiorstw na Pomorzu : Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście regionalnym i sektorowym// Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług. -., iss. 715(91) (2012), s.173-183
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 58 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi