Idea miasta-ogrodu w rozwoju współczesnej urbanistyki - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Idea miasta-ogrodu w rozwoju współczesnej urbanistyki

Abstrakt

Artykuł prezentuje ideę miasta-ogrodu Ebenezera Howarda, uznawanej za podwaliny współczesnej urbanistyki oraz systemowego i kompleksowego myślenia o rozwoju miast. Wielokrotnie opisywaną koncepcję naszkicowano jako tło powstania najważniejszych manifestów i teorii urbanistycznych XX i XXI wieku. Celem projektu miasta-ogrodu miała być naprawa fatalnej sytuacji miast przemysłowych i panujących w nich bardzo ciężkich warunków życia, wywoływanych ówczesnym systemem ekonomiczno-socjalnym. Koncepcja miasta-ogrodu, realizowana poprzez budowę nowych lepszych miast na terenach wiejskich, powszechnie kojarzona z oryginalnymi schematami wyrażonymi za pomocą trzech magnesów oraz kilku okręgów funkcjonalnych, była ideą społeczną, mającą wprowadzić nowy ład gospodarczo-społeczny i zapewnić dogodne warunki życia i pracy dla ogółu mieszkańców kraju. W artykule przedstawiono ideę i zasady funkcjonowania miasta-ogrodu przy pomocy opisu i oryginalnych rysunków Howarda. Podkreślono nowatorskość nowego podejścia, opartą głównie na myśleniu kompleksowym o rozwoju miast, ciągłej potrzebie naprawiania patologii, poprawy życia społecznego, wyrównywania szans wszystkim obywatelom, ukazując zbieżności i różnice w podejściu do różnych aspektów, m.in. do dzisiejszej ekologii. Ukazano olbrzymi wpływ idei na rozwój współczesnego miasta.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W Manifesty urbanistyczne w poszukiwaniu współczesnego modelu miasta strony 10 - 13
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Sas-Bojarska A.: Idea miasta-ogrodu w rozwoju współczesnej urbanistyki// Manifesty urbanistyczne - w poszukiwaniu współczesnego modelu miasta/ ed. P. Lorens, L. Biegański Warszawa: Towarzystwo Urbanistów Polskich, 2017, s.10-13
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 621 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi