Idea określania strefy wpływów drgań komunikacyjnych w oparciu o algorytm sztucznej sieci neuronowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Idea określania strefy wpływów drgań komunikacyjnych w oparciu o algorytm sztucznej sieci neuronowej

Abstrakt

W wielu dziedzinach nauk, również w budownictwie coraz częściej stosuje się metody przybliżone. Zazwyczaj są to metody pozwalające rozwiązać problemy inżynierskie w sposób na tyle dokładny, że z punktu widzenia inżynierii jest to zarówno wystarczalny jak i bardziej ekonomiczny wynik niż przy metodach tradycyjnych i bardziej dokładnych. Problemem badawczym będzie znalezienie prostego sposobu określania wpływu drgań na budynki tak, aby nie było konieczne przeprowadzanie monotonnych i kosztownych pomiarów. W literaturze można znaleźć opracowanie zbliżonych do wybranego tematu zagadnień, jednak do tej pory brak prostych i tanich metod pozwalających na określenie stopnia zużycia budynków mieszkalnych spowodowanego drganiami komunikacyjnymi. Celem badań jest utworzenie prostego i dającego zadowalające wyniki systemu, który może zostać wykorzystany podczas analizy pewnej grupy budynków. W tym celu można wykorzystać wiele algorytmów obliczeniowych m.in. Sztuczną Sieć Neuronową.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Jakubczyk-Gałczyńska A.: Idea określania strefy wpływów drgań komunikacyjnych w oparciu o algorytm sztucznej sieci neuronowej// Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej.. -., nr. nr 1 (2012), s.33-42
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi