Identification and localization of organic coating degradation onset by impedance imaging - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Identification and localization of organic coating degradation onset by impedance imaging

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
POLYMER DEGRADATION AND STABILITY nr 95, strony 960 - 964,
ISSN: 0141-3910
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Szociński M., Darowicki K., Schaefer K.: Identification and localization of organic coating degradation onset by impedance imaging// POLYMER DEGRADATION AND STABILITY. -Vol. 95, nr. iss. 6 (2010), s.960-964
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.polymdegradstab.2010.03.016
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi