Identification and validation of material parameters for isotropic damage model in viscoplastic flow conditions - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Identification and validation of material parameters for isotropic damage model in viscoplastic flow conditions

Abstrakt

W pracy przedstawiono trzy różne sposóby identyfikacji parametrów materiałowych dla izotropowego modelu zniszczenia w warunkach płynięcia lepkoplastycznego. W celu ustalenia który sposób daje najlepsze rezultaty przeprowadzono każdą z identyfikacji dla wybranego materiału, a następnie dokonano ich oceny porównując wyniki symulacji numerycznych z wynikami eksperymentów. W pracy pokazano również praktyczne zastosowanie modelu - przykład numerycznej analizy płyty kołowej obciążonej impulsem.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Selected topics of contemporary solid mechanics strony 178 - 179
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Kłosowski P., Pyrzowski Ł.: Identification and validation of material parameters for isotropic damage model in viscoplastic flow conditions// Selected topics of contemporary solid mechanics/ ed. eds. Z. Kotulski, P. Kowalczyk, W. Sosnowski Warszawa: IPPT PAN, 2008, s.178-179
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi