Identification of advanced manufacturing systems change factors - methodical aspects - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Identification of advanced manufacturing systems change factors - methodical aspects

Abstrakt

Celem publikacji jest przedstawienie założeń metodyki identyfikacji kluczowych czynników zmian zaawansowanego systemu produkcyjnego. W publikacji przedstawiono zmiany występujące w otoczeniu przedsiębiorstwa związane z następującymi procesami globalizacji, wirtualizacji, sieciowości i narastającym znaczeniem inteligentnych organizacji. Wyróżniono wielowymiarowe przestrzenie otoczenia, zarówno tego szerszego, jak i bezpośredniego dla systemu produkcyjnego oraz zaproponowano badanie relacji w układach elementy przestrzeni otoczenia, przestrzenie otoczenia-przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo-przestrzenie otoczenia w celu identyfikacji i możliwości monitorowania oraz generowania kluczowych impulsów sprawczych zmian

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Production management - Contemporary approaches - selected aspects strony 7 - 21
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Łopatowska J.: Identification of advanced manufacturing systems change factors - methodical aspects// Production management - Contemporary approaches - selected aspects/ ed. ed. Ł. Hadaś. Poznań: Publishing House of Poznan University of Technology, 2012, s.7-21
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 42 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi