Identification of chemical pollution problems and causes in the Baltic See in relation to socio-economic drivers - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Identification of chemical pollution problems and causes in the Baltic See in relation to socio-economic drivers

Abstrakt

Opisano możliwość wykorzystania nowego narzędzia do zintegrowanej oceny stanu środowiska w akwenie Morza Bałtyckiego. Takie możliwości stwarza narzędzie znane jako DPSIR czyli Drivers (sfery działalności człowieka będące źródłem potencjalnych zznieczyszczeń)-Pressures (ksenobiotyki i specyficzne czynniki szkodliwe emitowane do środowiska)-Stata (stann środowiska)- Impact (efekty niekorzystego oddziaływania na część ożywioną i nieożywioną środowiska)-Response (sposoby przeciwdziałania niekorzystnym zmianom w środowisku)

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES nr Vo.18, strony 701 - 709,
ISSN: 1230-1485
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Skowrońska K., Chrzanowski W., Namieśnik J.: Identification of chemical pollution problems and causes in the Baltic See in relation to socio-economic drivers// POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. -Vol. Vo.18, nr. iss.4 (2009), s.701-709
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi