Identification of nonlinear viscoelastic properties of the ''Panama'' fabric - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Identification of nonlinear viscoelastic properties of the ''Panama'' fabric

Abstrakt

Tkanina techniczna Panama wytwarzana przez firmę Sattler (Niemcy)wykazuje cechy nieliniowe w tym właściwości lepkosprężyste w czasie testów długoterminowych. Na podstawie jednoosiowych testów płynięcia i regeneracji przeprowadzonych dla pięciu poziomów obciążenia przeprowadzono identyfikacje nieliniowych lepkosprężystych właściwości tkaniny. Do opisu zależności konstytutywnych użyto całkowego modelu Schapery'ego. Zastosowano funkcję potęgową do opisu zmiennej składowej linowej podatności. Identyfikacje wykonano metodą najmniejszych kwadratów. Wyniki identyfikacji wprowadzono jako właściwości wątku i osnowy do modelu sieci gęstej opisującego zachowanie się tkaniny.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
MACHINE DYNAMICS PROBLEMS nr 30, strony 63 - 70,
ISSN: 0239-7730
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Komar W., Kłosowski P., Woźnica K.: Identification of nonlinear viscoelastic properties of the ''Panama'' fabric// MACHINE DYNAMICS PROBLEMS. -Vol. 30., nr. nr 2 (2006), s.63-70
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi