Identification of plate dynamic parameters for structural health monitoring - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Identification of plate dynamic parameters for structural health monitoring

Abstrakt

Praca przedstawia technikę wyznaczania parametrów modalnych wykorzystywanych w diagnostyce konstrukcji. Modalna masa, sztywność, tłumienie i postacie drgań wyznaczone są dla prostokątnej stalowej płyty na podstawie badań eksperymentalnych. Teoretyczne parametry modalne otrzymaneo z modelu MES. Omówiony został wpływ dodatkowej masy na parametry modalne konstrukcji.This paper presents a technique for modal parameters estimation for structural health monitoring systems. Modal mass, stiffness, damping and mode shapes are determined for a rectangular steel plate through experimentally determined acceleration data. The theoretical modal parameters are obtained by FEM approach. The influence of the additional mass on modal parameters is discussed.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Hirsz M., Wilde K.: Identification of plate dynamic parameters for structural health monitoring// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi