Identification of volatile compounds in raw spirits of different organoleptic quality - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Identification of volatile compounds in raw spirits of different organoleptic quality

Abstrakt

Głównym celem prezentowanych badań było określenie składu lotnej frakcji destylatów rolniczych, a następnie wyodrębnienie profili zapachowych destylatów rolniczych różniących się właściwościami sensorycznymi ocenionymi na podstawie klasycznej analizy sensorycznej. Profile zapachowe tworzono z wykorzystaniem kapilarnej chromatografii gazowej połączonej ze spektrometrią mas (GC-MS). Do ekstrakcji lotnych związków zastosowano technikę mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej z fazy nadpowierzchniowej (HS-SPME). W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono obecność ponad 200 różnych związków, z czego udało się zidentyfikować ponad 100. Najliczniejszą grupę związków wyizolowaną z destylatów rolniczych stanowią estry. Inne liczne grupy stanowią wyższe alkohole, aldehydy i acetale, a także furany, związki siarki, terpenoidy i pochodne benzenu. Spośród wymienionych związków wyróżniono ponad 50, których obecność lub wysoka zawartość może powodować obniżenie właściwości sensorycznych destylatów. Stwierdzono, że im bogatszy profil lotnych związków, tym gorsza jakość destylatu. Dotyczy to przede wszystkim podwyższonej zawartości takich grup związków, jak acetale i niektóre estry oraz dwóch związków - trisulfidu dimetylu oraz geosminy. Oprócz zależności między składem lotnej frakcji destylatów rolniczych, a ich jakością sensoryczną, zaobserwowano także różnice w składzie lotnych związków zapachowych w destylatach rolniczych pochodzących z różnych gorzelni.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
JOURNAL OF THE INSTITUTE OF BREWING nr 116, strony 433 - 439,
ISSN: 0046-9750
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Plutowska B., Biernacka P., Wardencki W.: Identification of volatile compounds in raw spirits of different organoleptic quality// JOURNAL OF THE INSTITUTE OF BREWING. -Vol. 116, nr. No. 4 (2010), s.433-439
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 89 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi