Identyfikacja ciągłoczasowych modeli obiektów niestacjonarnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Identyfikacja ciągłoczasowych modeli obiektów niestacjonarnych

Abstrakt

W pracy przedstawiono metody estymacji parametrycznej liniowych modeli obiektów niestacjonarnych. Dynamikę obiektów identyfikacji modelowano za pomocą równań różniczkowych zwyczajnych o znanym rzędzie. Ponieważ klasyczne algorytmy estymacji parametrycznej nadają się do przetwarzania danych rejestrowanych w sposób dyskretny, rozważono i porównano różne techniki dyskretnej aproksymacji modeli z czasem ciągłym. W szczególności zastosowanie odpowiednio dostrojonych liniowych filtrów formujących pozwoliło uzyskać zachowujący oryginalną parametryzację dyskretny odpowiednik identyfikowanego modelu ciągłego. Zadanie estymacji parametrów rozwiązano klasyczną metodą najmniejszych kwadratów oraz odporną na wewnętrznie skorelowane szumy pomiarowe metodą zmiennej instrumentalnej. W przypadku obiektów niestacjonarnych trajektorie zmian parametrów odtwarzano wprowadzając do procedur estymacji parametrycznej mechanizm ważenia błędów predykcji. Dokładność identyfikacji zweryfikowano metodami symulacyjnymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring nr 54, strony 132 - 135,
ISSN: 2450-2855
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Kozłowski J., Kowalczuk Z.: Identyfikacja ciągłoczasowych modeli obiektów niestacjonarnych// Pomiary Automatyka Kontrola. -Vol. 54., nr. nr 3 (2008), s.132-135
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi