Identyfikacja czynników wpływających na wysokość kosztów pracy oraz czynników od nich zależnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Identyfikacja czynników wpływających na wysokość kosztów pracy oraz czynników od nich zależnych

Abstrakt

Koszty pracy to bardzo ważna kategoria zarówno ekonomiczna, jak i społeczna. O ich wysokości decyduje wielkość zatrudnienia i wysokość wynagrodzeń. Jednocześnie poziom tych kosztów może być jednym z czynników inflacji.Z przeprowadzonej w artykule analizy porównawczej kosztów pracy wynika, że na koszty te wpływa wiele czynników, a do podstawowych zalicza się: wysokość wynagrodzenia w tym wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym kraju, relację płacy do wydajności, rodzaj prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, strukturę zatrudnienia występującą u przedsiębiorcy, "wysokość obciążeń pozapłacowych, wysokość i sposób finansowania budżetu państwa z obciążeń czynnika praca, wysokość obciążenia wynagrodzenia netto podatkami pośrednimi" . Wysokość kosztów pracy dla przedsiębiorcy jest tym istotniejsza im większy jest udział tych kosztów w ogólnej strukturze wydatków przedsiębiorcy. Wysokie koszty pracy mogą stanowić istotną barierę w rozwoju zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców. Stąd też każdy przedsiębiorca powinien w sposób wnikliwy przeanalizować strukturę swoich wydatków, w tym tych, które składają się na koszty pracy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Pieniądze i Więź strony 38 - 48,
ISSN: 1506-7513
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Banasik P.: Identyfikacja czynników wpływających na wysokość kosztów pracy oraz czynników od nich zależnych// Pieniądze i Więź. -., nr. R. 12, 4(45) (2009), s.38-48
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 59 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi