Identyfikacja i potencjał rozwojowy funkcji metropolitalnych w obszarze metropolitalnym Trójmiasta - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Identyfikacja i potencjał rozwojowy funkcji metropolitalnych w obszarze metropolitalnym Trójmiasta

Abstrakt

Celem ekspertyzy autorskiej jest:- delimitacja istrukturalizacja warstwy metropolitalnej, obejmującej relacje przestrzenne pomiędzy istniejącymi i potencjalnymi źródłami a celami ruchu metropolitalnego w obszarze Trójmiasta i w otoczeniu regionalnym;- określenie potencjału metropolitalnego;sformułowanie propozycji zapisów planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego w formie zasad i kierunków działań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Studia nad obszarem metropolitalnym Trójmiasta strony 33 - 80
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Michalski L., Bańkowska B., Szwankowska B., Połońska D.: Identyfikacja i potencjał rozwojowy funkcji metropolitalnych w obszarze metropolitalnym Trójmiasta// Studia nad obszarem metropolitalnym Trójmiasta/ ed. pod red. Feliksa Pankau. Gdańsk: Urz. Marszałkowski Woj. Pomorskiego Depart. Rozw. Region. i Przestrz., 2006, s.33-80
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi