Identyfikacja lotnych związków na podstawie odpowiedzi matryc czujników gazów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Identyfikacja lotnych związków na podstawie odpowiedzi matryc czujników gazów

Abstrakt

W pracy przedstawiono koncepcję systemu analizy odpowiedzi matrycy czujników gazu wykorzystującą wielowymiarową analizę danych i prowadzącą do identyfikacji lotnych związków występujących w powietrzu. Przedstawione podejście składa się z dwóch etapów. W pierwszym kroku wykonuje się proces kalibracji, polegający na utworzeniu w przestrzeni dwuwymiarowej grupy klas odpowiadających odpowiedziom czujników na konkretne związki. Drugi etap to identyfikacja oraz estymacja koncentracji badanej mieszaniny. Omówiono metody matematyczne wykorzystywane w procesie kalibracji i identyfikacji: metodę analizy głównych składowych (PCA), metodę cząstkowych najmniejszych kwadratów (PLS) i klasyfikatory: k najbliższych sąsiadów (k-NN) oraz Mahalanobisa. Zaprezentowano propozycję, w jaki sposób przedstawiany system może zostać zrealizowany w praktyce.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
ICT Young 2012: II konferencja Studentów i Doktorantów Elektroniki, Telekomunikacji, Informatyki, Automatyki i Robotyki : materiały konferencyjne, Gdańsk, 26-27.05.2012 strony 209 - 215
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Kalinowski P., Jasiński G.: Identyfikacja lotnych związków na podstawie odpowiedzi matryc czujników gazów// ICT Young 2012: II konferencja Studentów i Doktorantów Elektroniki, Telekomunikacji, Informatyki, Automatyki i Robotyki : materiały konferencyjne, Gdańsk, 26-27.05.2012/ ed. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, PG. Gdańsk: ITC Yung, 2012, s.209-215
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi