Identyfikacja naturalnych substancjji barwiących obecnych w farbach malarskich pochodzenia historycznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Identyfikacja naturalnych substancjji barwiących obecnych w farbach malarskich pochodzenia historycznego

Abstrakt

Naturalne barwniki organiczne są komponentami wielu obiektów dziedzictwa kulturowego. Identyfikacja substancji barwiących obecnych w farbach historycznych dostarcza istotnych informacji dla szerokiego grona specjalistów zajmujących się dziełami sztuki. Dzięki oznaczeniu dokładnego składu farb możliwe jest dobranie odpowiednich procedur renowacji i konserwacji malowideł. Pozwala to na ich odrestaurowanie zgodnie z decyzjami ideowymi i estetycznymi podejmowanymi przez twórców. Złożoność składu chemicznego farb artystycznych, a więc obecność nie tylko samych barwników organicznych, ale i pigmentów nieorganicznych, spoiw malarskich oraz innych dodatków, utrudnia izolację i identyfikację poszczególnych jej komponentów. Obecnie stosowanych jest kilka technik analitycznych oraz metod ekstrakcji substancji barwiących. Każda z nich ma jednak swoje wady i zalety. Z tego też względu opracowanie uniwersalnej metodyki analizy składu substancji barwiących w farbach artystycznych nadal stanowi wyzwanie dla chemików.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 52 - 55,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Otłowska O., Śliwka-Kaszyńska M., Kołodziejczyk A.: Identyfikacja naturalnych substancjji barwiących obecnych w farbach malarskich pochodzenia historycznego// Analityka : Nauka i Praktyka. -., nr. 2 (2015), s.52-55
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 49 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi