Identyfikacja oczekiwań pracowników jako element zarządzania jakością w zwiększaniu konkurencyjności podmiotów gospodarczych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Identyfikacja oczekiwań pracowników jako element zarządzania jakością w zwiększaniu konkurencyjności podmiotów gospodarczych

Abstrakt

W niniejszej publikacji autorzy zaprezentowali kluczowe aspekty związane z identyfikacją głównych grup determinant elementarnych w obszarze pracy i zatrudnienia. Na podstawie przeprowadzonych badań wśród respondentów z województwa pomorskiego zidentyfikowano dwanaście podstawowych grup czynników wpływających na satysfakcję pracowników z wykonywanej pracy. Obszary wraz z determinantami elementarnymi mogą stanowić źródło wiedzy dla pracodawców o niezbędnych kierunkach doskonalenia poziomu satysfakcji pracowników, a tym samym zwiększania efektywności działań całej firmy.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO strony 63 - 72,
ISSN: 1732-1565
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Szymańska-Brałkowska M., Zieliński G.: Identyfikacja oczekiwań pracowników jako element zarządzania jakością w zwiększaniu konkurencyjności podmiotów gospodarczych// PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. -., nr. Nr 4/1 (2010), s.63-72
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi