Identyfikacja parametrów wytrzymałościowych gruntu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Identyfikacja parametrów wytrzymałościowych gruntu

Abstrakt

Przedstawiono nową metodę wyznaczania parametrów wytrzymałościowych gruntu, opartą na technice obliczeń neuronowych. Metodę tę zastosowano do poszukiwania wzajemnych powiązań miedzy wynikami otrzymanymi z różnych rodzajów badań geotechnicznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika nr 24, strony 167 - 171,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Tran C., Dembicki E., Bartoszewicz A., Srokosz P.: Identyfikacja parametrów wytrzymałościowych gruntu// Inżynieria Morska i Geotechnika. -Vol. 24., nr. 3-4 (2003), s.167-171
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi