Identyfikacja prędkości fali elektromagnetycznej w przegrodach budowlanych diagnozowanych metodą georadarową - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Identyfikacja prędkości fali elektromagnetycznej w przegrodach budowlanych diagnozowanych metodą georadarową

Abstrakt

Praca jest poświęcona metodzie identyfikacji prędkości fali elek-tromagnetycznej na podstawie analiz dyfrakcji spowodowanych obecnością inkluzji w przegrodach budowlanych żelbetowych, ceglanych oraz zespolonych żelbetowo-ceglanych. Wyprowadzono trzy modele matematyczne opisujące dyfrakcje charakterystyczne dla inkluzji kołowej, pionowej inkluzji przy powierzchni skanowa-nia oraz granicy między dwoma ośrodkami, w którym jednym z nich występuje inkluzja kołowa. Przeprowadzono analizy nume-ryczne metodą różnic skończonych w dziedzinie czasu w celu potwierdzenia efektywności przedstawionych modeli matematycz-nych w identyfikacji prędkości propagacji fali. Zaproponowaną metodę zweryfikowano za pomocą badań doświadczalnych.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Materiały Budowlane wydanie 12, strony 76 - 78,
ISSN: 0137-2971
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Lachowicz J., Rucka M.: Identyfikacja prędkości fali elektromagnetycznej w przegrodach budowlanych diagnozowanych metodą georadarową// Materiały Budowlane. -., iss. 12 (2018), s.76-78
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/33.2018.12.25
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi