Identyfikacja sposobności do tworzenia nowych produktów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Identyfikacja sposobności do tworzenia nowych produktów

Abstrakt

W tym rozdziale monografii przedstawiono koncepcję identyfikacji sposobności do tworzenia nowych produktów jako pierwszego etapu procesu kształtowania nowych produktów. Etap ten poprzedza przygotowanie strategicznych wytycznych w zakresie kształtowania nowych produktów, zaś w jego zakresie scharakteryzowano: poszukiwanie sposobności, rozpoznanie sytuacji rynkowej i wymagań dotyczących sposobności oraz kwalifikowanie sposobności do dalszych prac.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Marketing - rozwój działań strony 119 - 141
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Dąbrowski D.: Identyfikacja sposobności do tworzenia nowych produktów// Marketing - rozwój działań/ ed. ed. Dariusz Dąbrowski Gdańsk: Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, 2010, s.119-141
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi