Identyfikacja substancji zapachowych w powietrzu atmosferycznym w pobliżu zakładów przemysłowych zlokalizowanych na obszarze Aglomeracji Trójmiejskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Identyfikacja substancji zapachowych w powietrzu atmosferycznym w pobliżu zakładów przemysłowych zlokalizowanych na obszarze Aglomeracji Trójmiejskiej

Abstrakt

Wykorzystano technikę dwuwymiarowej chromatografii gazowej (GCxGC) do identyfikacji zapachowych związków chemicznych w próbkach analitów z powietrza atmosferycznego pobranych z obszarów przyległych do zakładu produkcji nawozów fosforowych, rafinerii i składowiska odpadów komunalnych, zlokalizowanych na terenie Aglomeracji Trójmiejskiej. Zastosowany tok postepowania analitycznego zapewnił możliwość wykrycia i identyfikacji związków chemicznych należących do 12 klas chemicznych oraz wyodrębnienie substancji wchodzących w skład mieszaniny odorowej, powodujących uciążliwość zapachową w pobliźu źródeł emisji odorów.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Przemysł Chemiczny strony 1177 - 1181,
ISSN: 0033-2496
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Kolasińska P., Różańska A., Dymerski T., Gębicki J., Namieśnik J.: Identyfikacja substancji zapachowych w powietrzu atmosferycznym w pobliżu zakładów przemysłowych zlokalizowanych na obszarze Aglomeracji Trójmiejskiej// PRZEMYSL CHEMICZNY. -, nr. 7 (2018), s.1177-1181
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/62.2018.7.29
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 125 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi