Identyfikacja terenu za pomocą autonomicznego robota - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Identyfikacja terenu za pomocą autonomicznego robota

Abstrakt

W pracy rozważane jest zagadnienie identyfikacji nieznanego terenuprzy pomocy autonomicznego robota o ograniczonym zasięguwidzialności. Przyjęty model matematyczny zakłada, że teren mapostać ograniczonej dwuwymiarowej mapy podzielonej na identycznekwadratowe obszary (pola) przylegające do siebie bokami. Zadaniemautonomicznego robota, którego zasięg widzialności ogranicza siedo pól przylegających do miejsca, w którym się znajduje, jestidentyfikacja całej mapy, poprzez odwiedzenie wszystkich jej pól wmożliwie najmniejszej liczbie ruchów robota. Ponieważ problem wwersji on-line nie posiada dokładnego rozwiązania, autorzyskoncentrowali się na konstrukcji algorytmu przybliżonego dlaszczególnych typów map z gwarantowaną dokładnością $frac{5}{4}C$,gdzie $C$ jest liczbą pól całej mapy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kosowski A., Małafiejski M., Aleksińska A.: Identyfikacja terenu za pomocą autonomicznego robota// Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska. -., nr. z. 145 (2006), s.11-18
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi