Identyfikowanie zasobów i lokalnych potrzeb w preprzedsiębiorczej fazie inicjatyw społecznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Identyfikowanie zasobów i lokalnych potrzeb w preprzedsiębiorczej fazie inicjatyw społecznych

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono składowe elementy działań diagnostycznych, służących do zidentyfikowania lokalnych potrzeb i zasobów, wykorzystywanych do inicjowania przedsięwzięć i inicjatyw w preprzedsiębiorczej fazie procesu przedsiębiorczości społecznej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Animacja społeczna - praca nad zmianą strony 26 - 37
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Starnawska M.: Identyfikowanie zasobów i lokalnych potrzeb w preprzedsiębiorczej fazie inicjatyw społecznych // Animacja społeczna - praca nad zmianą/ ed. Agnieszka Chomiuk Gdańsk-Gdynia-Sopot: Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, 2016, s.26-37
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi