Ideologia w ogrodzie, przyrodzie i krajobrazie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ideologia w ogrodzie, przyrodzie i krajobrazie

Abstrakt

autorka podejmuje próbę prześledzenia oddziaływania rozmaitych ideologii na sposób postrzegania przyrody, ogrodów i krajobrazu. dociekania rozpoczyna od xvii wieku, od związku ogrodów geometrycznych z francuskim absolutyzmem (wersal), następnie omawia wpływ brytyjskiej myśli liberalnej na ideę ogrodu swobodnego (j. addison i partia wigów), rozważa zależność pomiędzy ideałem wolności a sposobem rozumienia roli przyrody w czasie rewolucji francuskiej (j. j. rousseau), po czym przechodzi do zagadnienia kultu przyrody ( j. w. goethe, a. humboldt) oraz wątków nacjonalistycznych i rasistowskich w niemieckiej przyrodzie (w. h. rhiel i ruch ochrony przyrody), w ogrodach (w.p. tuckermann, w. lange) i w krajobrazie (pomniki i wieże bismarcka) w xix i i połowie xx wieku. przywołuje także związek eugeniki z ideą miast-ogrodów i wpływ niemieckich ruchów neoreligijnych na krajobraz (cmentarze w seelefeld i hilligenloh, święty gaj saksończyków sachsenhein).

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Estetyka i Krytyka strony 143 - 169,
ISSN: 1643-1243
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Rozmarynowska K.: Ideologia w ogrodzie, przyrodzie i krajobrazie// Estetyka i Krytyka. -., nr. Nr 15/16 (2009), s.143-169
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi