Ideologiczny i praktyczny model metaontologii - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ideologiczny i praktyczny model metaontologii

Abstrakt

Rozwój inicjatywy Semantic Web spowodował rozwój różnych języków definiowania wiedzy i manipulowania nią. W ramach tych języków istotnym elementem jest zaprojektowanie rozkazów terminologicznych. W artykule przedstawiono sposób realizacji zapytań terminologicznych w języku KQL (Knowledge Query Language) - języku dostępu do systemu zarządzania wiedzą RKaSeA.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
STUDIA INFORMATICA. SYSTEMS AND INFORMATION TECHNOLOGY. SYSTEMY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE nr 31, strony 63 - 75,
ISSN: 1731-2264
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Goczyła K., Waloszek A., Waloszek W., Zawadzka T.: Ideologiczny i praktyczny model metaontologii// STUDIA INFORMATICA. SYSTEMS AND INFORMATION TECHNOLOGY. SYSTEMY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE. -Vol. 31., nr. Nr 2A (89) (2010), s.63-75
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi